Werkwijze

Monumentaal- en vrij werk

In de loop der jaren specialiseerde ik me in het maken van werk voor een specifieke plek. Dat begon in 1998 met de grote wandschildering voor Essilor in Zevenaar, een fabriek voor brillenglazen. De directeur zag veel in de interactie tussen medewerkers en de kunstenaar. Dat was toen minder gebruikelijk dan nu.
Ik werkte er meer dan een jaar en maakte kunsttoepassingen in bijna alle afdelingen van de productielijn. Voor de grootste afdeling realiseerde ik een wandschildering van 146 m lang en 5 m hoog met als onderwerp de geschiedenis van de Nederlandse optiek. De medewerkers droegen ideeën aan, stonden model en ondersteunden mij met groot enthousiasme. In een tweede afdeling maakte ik portretten van de daar werkende mensen. Bij ieder portret paste ik een ander optisch effect toe, zoals breking van licht in water, röntgenstralen of de lachspiegel.

Naast grote wandschilderingen zoals de achtergrond van een tropische dierentuin (Papiliorama) in Zwitserland was 132 m², heb ik evenveel plezier om iets te bedenken voor een bescheiden plek. Bijvoorbeeld een schuurdeur waar een hondje om de hoek kijkt. Het gaat er altijd om iets verrassends te verzinnen voor die speciale plaats; iets wat er op het eerste gezicht heel normaal uitziet maar als je beter kijkt nieuwe associaties oproept.

Het gebruik van afwijkende materialen heeft altijd mijn interesse. Een wandschildering die niet op een muur maar op glas is aangebracht, geeft een volstrekt ander effect. Zo kan door spiegeling het meubilair van de omgeving een rol gaat spelen in de schildering. Experimenteren met niet vanzelfsprekende materialen - olieverf op rijstpapier bijvoorbeeld - leidt vaak tot verrassende resultaten.

Bij het uitvoeren van opdrachten overleg ik vanaf het begin intensief met de opdrachtgever. Ik probeer zo veel mogelijk te begrijpen van zijn of haar wensen en ideeën. Daarom geeft uiteindelijke ontwerp en eindresultaat niet alleen mijn intenties als kunstenaar weer maar ook het beeld dat de opdrachtgever voor ogen stond.

 

Prijsindicatie voor wandschilderingen

Een aantal factoren bepalen de prijs van een wandschildering:

Formaat Het spreekt voor zich dat een kat op de tuindeur minder kost dan een geheel beschilderd slaapvertrek.
Plaats Als schilder moet ik erbij kunnen d.w.z. dat voor een plafondschildering bijvoorbeeld een steiger nodig is.
Materiaal Zeker voor schilderingen buiten is acryl het meest geëigende materiaal met daarover heen een UV-vernis. Soms zijn andere materialen geschikter voor een specifieke opdracht zoals glasverf.
Arbeidsuren Vaak de grootste kostenpost. Eerst bespreek ik de opdracht met de opdrachtgever, dan maak ik het ontwerp, na goedkeuring volgt het eigenlijke werk, waarvan de duur afhangt van het formaat en de ingewikkeldheid van de schildering.
Diversen Hieronder vallen bijvoorbeeld reiskosten, assistentie van derden indien nodig, research en documentatie.
Een paar voorbeelden:    
Hond op schuurdeur € 200,-- Kunsttoepassing van Therese van Gelder
Wand + 2 zijwanden 3500,-- (Japan in Neuchâtel) Kunsttoepassing van Therese van Gelder
Glaswand 1500,-- (appartement in Diemen) Kunsttoepassing van Therese van Gelder
Caravan 450,-- Kunsttoepassing van Therese van Gelder